Dodany: 2010-06-24 12:16:01
 

Najistotniejsze cechy jakie posiada partnerstwo publiczno-prywatne. Jak nie trudno zauważyć współpraca partnerska pomiędzy samorządami i firmami prywatnymi rozwija się bardzo dobrze. Jest ot tak zwane partnerstwo publiczno-prywatne.

 

Polega ono głównie na tym iż samorząd terytorialny zleca firmie zewnętrznej wykonanie określonych czynności mających na celu usprawnienie pracy określonego podmiotu wchodzącego w skład jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki możliwościom jakie obydwu stronom daje partnerstwo publiczno – prywatne o wiele szybsza staje się praca samorządowców.

 

Nie należy zapominać również o tym, że współpraca firm prywatnych z jednostkami samorządu terytorialnego odbywa się za pośrednictwem przetargów, których celem jest wyłonienie podmiotu zapewniającego wykonanie czynności zgodnie z wytycznymi oraz po możliwie jak najniższej cenie. Sprawia to, że partnerstwo publiczno- prywatne nabiera dodatkowej mocy prawnej, gdyż mogą w niej startować jedynie firmy dysponujące odpowiednimi możliwościami zarówno finansowymi jak i zatrudniającymi odpowiednich pracowników.

  .

Nick: